שפות, ספר, בריאות תל אביבית

ביטויים באנגלית שאני אומרת בעברית בלי כוונה:|- זה לא עושה היגיון.- אני אקח פה תמונה.- אני רואה את הנקודה שלך.- זה הולך בלי להגיד. ביטויים באנגלית שאני אומרת בעברית, אבל לפחות זה בכוונה:- עיצרו את הסוסים שלכם.- אני אקח המחאת גשם.- זה הכל יוונית בשבילי. כשרק עברתי לשבדיה שאל אותי השבדי איזה ספרים ארצה שהוא … המשך לקרוא שפות, ספר, בריאות תל אביבית